Indeks osób
Liczby lub tekst w nawiasach kwadratowych oznaczają numery (nazwy) akt w spisie dokumentów. W nawiasach zwykłych widnieją nazwiska rodowe kobiet, imiona obce w oryginalnej pisowni oraz odmiany imion i nazwisk, jakich używała dana osoba. B - oznacza, że dana osoba ma swój biogram w dziale Biogramy. T - oznacza, że dana osoba jest w tablicy ascendentów, czyli jest moim przodkiem.