Indeks osób
Liczby lub tekst w nawiasach kwadratowych oznaczają numery (nazwy) akt w spisie dokumentów. W nawiasach zwykłych widnieją nazwiska rodowe kobiet, imiona obce w oryginalnej pisowni oraz odmiany imion i nazwisk, jakich używała dana osoba.